خدایا کمکم کن هرچه مرا از یادت باز میدارد از دلم برکنم..

خدایا کمکم کن قدم هایم رو به سوی تو باشند...

خدایا کمک کن نزدیکانم از نزدیکانت باشند...

کمک کن آرامشم رضای توی باشد...

/ 0 نظر / 25 بازدید