شرم

به دستانم که نگاه می کنم... خالی اند..

شرم دارم

از نگاه خسته و نگران

از قامت رنجدیده اش

از دستان درد دیده اش...

از دل نگرانش...

از " پدر" بودنش...

دستانم در مقابل "پدر" بودنش خالی اند...

شرم دارم

/ 0 نظر / 16 بازدید