کم طاغت شده ام

تحملم کم شده است...

دلم نازک...

مردم اما ... چه کنم دلم نازک شده است.

ببخش اگر تاب دیدن گوشه نشینی ات را ندارم

بغض گلویم را می فشرد وقتی.. گوشه نشینی ات را میبینم...

تاب ندارم...

ببخش..

 

/ 0 نظر / 23 بازدید