پرواز

نمی خواهم پلی باشی برای عبور... برای گذر...

دو بال باش برای پرواز....

من برای تو...

                  تو برای من....

/ 0 نظر / 22 بازدید